OVER LENTINI

30 kilometer ten zuid-westen van Catania ligt de stad die in 730 voor Christus werd gesticht als een kolonie van Naxos. De stad lag altijd overhoop met het nabij gelegen Syracuse en werd in 413 voor Christus weggevaagd, toen de Atheners werden verslagen, die de Leontinoi te hulp waren gekomen. Bondgenoten van Syracuse kwamen uit Chalkis om een nieuwe kolonie te stichten, maar in 214 voor Christus veroverde de Romein Marcellus de stad, waarna ze nooit meer tot bloei kwam. Onder de Chiesa Madre bevindt zich een grafkelder uit de 3de eeuw, er is een archeologisch museum en 3 kilometer ten zuiden van Lentini zijn nog de stadsmuren, agora, een tempel en een necropolis uit een heel ver verleden te zien. Aan de noordzijde van het archeologische park staat een kasteel van Federico II

Kwaliteit, prijs en Service

Onze scherpe prijzen, hoogstaande kwaliteit en onberispelijke service is een realisatie van jarenlange ervaring. Om de wensen van onze gasten nog beter te vervullen hebben wij verschillende Menu’s samengesteld. Deze laten U toe een aangename maaltijd te geven. Daarenboven bieden wij u wekelijks nieuw samengestelde dagschotels aan die elke dag vers worden aangevoerd en door de chef à la minute wordt bereidt.

Dank u

Bedankt voor uw bezoek

We willen ook graag een gemeend dankwoord plaatsen aan al onze klanten en leveranciers die al jarenlang bijdragen tot het welslagen van Restaurant Lentini.

Restaurant Lentini zal altijd trachten het beste te bieden aan haar huidige en toekomstige klanten